Đăng ký mua phần mềm kết cấu
Phần mềm kết cấu | Excel tính kết cấu

 

Các phần mềm tính kết cấu, Excel tính kết cấu


Kỹ sư kết cấu xây dựng nên tham khảo các phần mềm, tài liệu sau:

1. Các Excel tính kết cấu hay
 2.  Tra thép hình 2.0.0 PRO 


Tác giả: Trần Quốc Toản
- Tra thép hình V, L, U, C, Z, Hộp...
- Xuất dữ liệu ra Excel, Autocad
 

          

 

3. In và Biên tập PDF - Phần mềm PDF 24

 

- in PDF

 • - Gộp, tách, xóa các trang PDF 1 cách dễ dàng
 • - Xuất PDF ra ảnh
 •  

       


 

4.  ETABS, SAP, SAFE
- Etabs vs 9.7.4 full Crack
- Etabs vs  2016 full Crack
- Etabs vs  20 full Crack
- Etabs vs  21 full Crack

- Etabs vs  22 full Crack


- Safe vs 12.0 full Crack
- Safe vs 2016 full Crack

- Sap2000  vs 14.2.2 full Crack
- Sap2000  vs 20 full Crack
- Sap2000  vs 24 full Crack
- Sap2000  vs 25 full Crack
- Sap2000  vs 26 full Crack
 

         
 

5.  AUTOCAD
- Autocad 2007 full Crack

 • - Autocad 2015 full Crack
 • - Autocad 2018 full Crack
 • - Autocad 2024 full Crack
 • - Autocad 2025 full Crack
 • - Autocad 2026 full Crack
 •  

 

 

         
 

6.  TEKLA STRUCTURE
- Tekla structure 2016 full Crack

 • - Tekla structure 2016i full Crack
 • - Tekla structure 2017 full Crack
 • - Tekla structure 2024 full Crack
 • - Tekla structure 2025 full Crack
 • - Tekla structure 2026 full Crack

 

 

         
 

7.  REVIT 
- Revit 2017 full Crack

 • - Revit 2018 full Crack
 • - Revit 2024 full Crack
 • - Revit 2025 full Crack
 • - Revit 2026 full Crack
 •  
 •  

 

 

         
 

8.  OFFICE
- Office 2003 full Crack ( Word, Excel, Powerpoint....)

 • - Office 2007 full Crack ( Word, Excel, Powerpoint....)
 • - Office 2010 full Crack ( Word, Excel, Powerpoint....)
 • - Office 2013 full Crack ( Word, Excel, Powerpoint....)
 • - Office 2006 full Crack ( Word, Excel, Powerpoint....)

 

 

         
 

9.  SKETCHUP 
- Sketchup 2017 full Crack 

 

 

         

Ý kiến bình luận:
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
Mr Hưng
Ms Trà
0966-037-525
Kết nối với chúng tôi
Fanpage facebook
Kết nối với chúng tôi
THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online: 15

Tổng truy cập: 3581380

Download Excel tính tải trọng gió theo TCVN 2737-2023